ธีระธรฌ์คลินิก
เลขที่ 169/78 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400.
วันทำการ : จันทร์ - เสาร์ (เวลา 11.00 น. - 21.00 น.)
โทรศัพท์ : 085-663-6615 , 02-692-5499
อีเมล : webmaster.theerathornclinic@gmail.com

แผนที่
แบบฟอร์มการติดต่อ