เกี่ยวกับธีระธรฌ์คลินิก Doctor Profile
ประวัติการศึกษา
อุดมศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
 • เวชบำบัดความปวด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
 • Diploma of Dermatology มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
 • Aesthetic Surgery of Korea
ประวัติการฝึกอบรม
2009
 • แพทย์ฝังเข็มชั้นสูง ( 3 เดือน ) รุ่นที่ 22 Fab – May , 2009

  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ้

 • Chelation Theraqpy July , 2009

  CMAT : สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

 • การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกรักษาโรค October , 2009

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2010
 • หลักสูตรการรักษาการบาดเจ็บกระดูกกล้ามเนื้อด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 1 Jan – Mar , 2010

  กระทรวงสาธารณสุข (ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ้ )

2011
 • The new technique of rejuvenation and nose augmentation Jan , 2011

  Skin Consultant The Institute for Professional Skin Advice

 • Thread Rejuvenation Training July , 2011

  Medical Academy in Korea

 • พื้นฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจีน June – Sep , 2011

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เฉียงตู )

 • หลักสูตรยาและเภสัชตำรับแพทย์แผนจีน June – Sep , 2011

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เฉียงตู )

 • พื้นฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจีน June – Sep , 2011

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ้ )

2013
 • 3rd Annual International Conference Feb , 2013

  Pan – Asia Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery

 • Cell Therapy in DM , HT Principle & Practical Experience Workshop May , 2013

  สมาคมเซลล์บำบัดไทย

 • Fitness in Facial Plastic Surgery October , 2013

  The Regenburg Center for Facial Plastic – University of Regenburg

2014 - 2015
 • New sensation of Mesotheraphy and upcoming Techniques 2015 Hand – On Workshop

  Dermslink

 • Principles and Techniques of Aesthetic Plastic Surgery Mar , 2015

  JK Plastic Surgery Center in Seoul , Korea

 • Asia Forum for Aesthetic Surgery & Medicine (KAAS) Mar , 2015

  Korea Academy of Aesthetic & Medicine (KAAS),Seoul, Korea

 • Botulinum Toxin Type A, Neuronox

  Neuronox  Global Smart Toxin

 • Lecture : Will Botulax make your face look better May , 2015

  Cosma  Medical

 • The 12th Asan Rhinoplasty Symposium (ARS) May , 2015

  Asan Medical Center

DIPLOMA